2021

Rapport 2021:17
Arkeologisk utredning, etapp 2
Kalmar län, Öland, Borgholms och Mörbylånga kommuner, Algutsrums, Glömminge och Högsrums socknar, fastighet Mörbylånga Strandskogen 5:6, Mörbylånga Algutsrum S:1, Mörbylånga Hult 1:33 m.fl ., fornlämning L2020:11647, L2020:11649, L2020:11650, L2020:11667, L2020:11675, L2020:11676, L2020:11679, L2020:11680, L2020:11682 och L2020:11693–11702
Magnus Stibéus

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, utmed 12 platser i Algustrums, Glömminge och Högsrums socknar på Öland. Utredningen genomfördes med anledning av att Trafikverket arbetar med vägplan för länsväg 136 mellan Algutsrum–Glömminge och Glömminge–Rälla på Öland. Utredningen visade att det finns förhistoriska boplatslämningar och möjliga gravar inom tio av platserna.