Öland

Publikation

Boplatser och gravar

Rapport 2021:17 Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Magnus Stibéus

Publikation

Vägplan Rälla–Algutsrum

Rapport 2020:73. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Öland. Annika Helander

Publikation

Vägplan för sträckan Rälla–Algutsrum

Rapport 2018:115. Arkeologisk utredning, etapp 1, Öland. Annika Helander

Publikation

Arkeologisk utredning på Guntorps äng

Rapport 2018:60. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Arkeologisk utredning på Solbergamarken

Rapport 2018:61. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Publikation

Arkeologisk utredning längs väg 136

Rapport 2017:133. Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Publikation

Alböke kyrka

Rapport 2015:79. Arkeologisk förundersökning, Öland. Rikard Hedvall