2018

Rapport 2018:115. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kalmar län, Öland, Borgholms och Mörbylångas kommuner, Högsrums, Glömminge och Algutsrums socknar
Annika Helander

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inför Trafikverkets planerade ombyggnad av länsväg 136 mellan Algutsrum och Rälla på Öland. Resultatet visar att det i den fornlämningstäta miljön sannolikt finns flera fornlämningar dolda under markytan, främst i form av stenåldersboplatser och järnåldersgravar.