Öland

Blogginlägg 2022.05.25

Ölänningar i Kalmar

För närvarande undersöker vi en gård i Kalmars medeltida hamnkvarter. Gården har legat vid Öningagatan som befolkades av flera ölänningar. Flera roliga fynd har dykt upp.

Publikation

Boplatser och gravar

Rapport 2021:17 Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Magnus Stibéus

Blogginlägg 2021.04.01

Spännande fortsättning på utställningen!

På Öland har vi hittat ytterligare spår från belägringar och bosättningar vid Borgholms slott. Missa inte fortsättningen på utställningen på slottet!

Publikation

Vägplan Rälla–Algutsrum

Rapport 2020:73. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Öland. Annika Helander

Ny utställning 2020.06.12

Borgholms slott under belägring

På Öland har vi hittat fynd från belägringar och upptäcker bortglömda spår i landskapet. Missa inte nya utställningen på Borgholms slott.

Publikation

Vägplan för sträckan Rälla–Algutsrum

Rapport 2018:115. Arkeologisk utredning, etapp 1, Öland. Annika Helander

Publikation

Arkeologisk utredning på Guntorps äng

Rapport 2018:60. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Arkeologisk utredning på Solbergamarken

Rapport 2018:61. Arkeologisk utredning etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Uppdrag

Slotten vid Kalmarsund

Kalmar och Borgholms slott gömmer på många hemligheter. Här har flera arkeologiska undersökningar gjorts och snart är det dags igen!

Publikation

Arkeologisk utredning längs väg 136

Rapport 2017:133. Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Linus Hagberg

Publikation

Alböke kyrka

Rapport 2015:79. Arkeologisk förundersökning, Öland. Rikard Hedvall

Uppdrag

Gåtfulla Gårdby kyrka

Under golvet i Gårdby kyrka fanns rester av den första medeltida kyrkan och 22 gravlagda personer. En av dem kan ha grundat kyrkan på medeltiden.