På Öland har vi hittat ytterligare spår från belägringar och bosättningar vid Borgholms slott. Missa inte fortsättningen på utställningen på slottet!

Borgholms slott under belägring

Arkeologerna bedriver sedan några år ett arkeologiskt forskningsprojekt om Borgholms slott. I fokus står den mångfald av människor som levde och verkade här under 1000 år. Genom resultaten kommer vi kunna berätta ännu mer om platsens skiftande funktion och gestaltning. År 2020 visade Borgholms slott en första glimt av vad som påträffats vid undersökningarna. I år visar vi ytterligare fynd och skildrar en av slottets alla spännande och dramatiska händelser.

Den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg tillbringade minst 10 veckor vid lägret framför Borgholms slott hösten 1367.
Den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg tillbringade minst 10 veckor vid lägret framför Borgholms slott hösten 1367. Foto Magnus Stibéus.

Utställningen år 2021

Borgholms slott utsattes för flera belägringar under 1300–1400-talen. Nu kan du uppleva hur ett av dessa dramatiska stormningsförsök av borgen kan ha sett ut.

Utställningen utgår från händelserna år 1367 vid Borgholm. Några år tidigare beslutade sig svenska stormän för att avsätta den svenske kungen Magnus Eriksson. I Tyskland fanns en lämplig kandidat till tronen, Albrekt av Mecklenburg, kung Magnus systerson. Det krävdes militära resurser för att vinna Sveriges krona. Därför slöts förbund med nordtyska furstar och Hansan. De följande åren utspelades flera inbördesstrider där även den danske kungen Valdemar Atterdag deltog. År 1364 avsattes Magnus och Håkan. Albrekt blev nu svensk kung.

Albrekt av Mecklenburg anlände till Öland i början av juli 1367 och hans soldater belägrade slottet flera veckor under hösten innan manskapet kapitulerade. Albrekt utfärdade ett brev vid lägret framför Borgholm och troligen uppfördes en tillfällig befästning vid borgen.

Utställningen i bilder

Har du inte möjlighet att besöka utställningen på plats? Lugn här kan du se några bilder och läsa mer om den!

Det finns fyra kända brev som är utfärdade av Albrekt av Mecklenburg under belägringen. Breven är skrivna mellan den 31 augusti och 19 november. I ett av breven framgår att det är utfärdat vid lägret framför Borgholm.
Det finns fyra kända brev som är utfärdade av Albrekt av Mecklenburg under belägringen. Breven är skrivna mellan den 31 augusti och 19 november. I ett av breven framgår att det är utfärdat vid lägret framför Borgholm. Foto Magnus Stibéus.
Den uppbyggda scenen visar hur en stormning av Borgholms slott kan ha sett ut under en av belägringarna på 1300 – och 1400-talen.
Den uppbyggda scenen visar hur en stormning av Borgholms slott kan ha sett ut under en av belägringarna på 1300–1400-talen. Foto Magnus Stibéus.
De framrusande soldaterna försökte ta sig över murarna utan att träffas av armborstskyttarna vid murkrönen.
De framrusande soldaterna försökte ta sig över murarna utan att träffas av armborstskyttarna vid murkrönen. Foto Magnus Stibéus.
Ringmurarna var nog redan uppförda under 1200 – talet. Härifrån kunde armborstskyttar försöka träffa angriparna.
Ringmurarna var nog redan uppförda under 1200 – talet. Härifrån kunde armborstskyttar försöka träffa angriparna. Foto Magnus Stibéus.

Här kan du läsa mer

https://arkeologerna.com/bloggar/slotten-vid-kalmarsund/spannande-ny-utstallning/

https://arkeologerna.com/uppdrag/borgholm-och-kalmar-slotten-vid-kalmarsund/

https://www.borgholmsslott.se/utstallningar/slott-under-belagring/

Ett forskningsprojekt

Arkeologerna bedriver sedan några år ett arkeologiskt forskningsprojekt om Borgholms slott. Vi vill belysa platsens skiftande funktion och gestaltning och i fokus står den mångfald av människor som levde och verkade här. Genom resultaten kommer vi kunna berätta ännu mer om Borgholms slotts spännande historia och de skall även bilda utgångspunkt för hur de historiska lämningarna kan skyddas i framtiden.

Projektet genomförs i samverkan med BWK Consulting, Borgholms slott, Borgholms kommun, Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen i Kalmar län. Det arkeologiska projektet finansieras främst genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Utställningen har finansierats av Borgholms slott.

Utställningsproduktion

Utställningen är producerad av Borgholms slott och Arkeologerna, Statens historiska museer

Idé och bakgrundsinformation: Bo Knarrström, BWK Consulting och Magnus Stibéus, Arkeologerna, Statens historiska museer

Snickeriarbeten (figurer, vapen, ballista, montrar med mera):  Ulf Andersson, Borgholms slott

Rekvisita (kläder, vapen med mera): Bo Knarrström

Utställningsbygge: Ulf Andersson och Tomas Frelander, Borgholms slott, Bo Knarrström och Magnus Stibéus

Text: Bo Knarrström och Magnus Stibéus

Foto: Magnus Stibéus

Grafisk form och layout: Lena Troedson, Arkeologerna

Fyndhantering: Max Jahrehorn, Oxider AB

Textgranskning: Justus Bennet

Översättning: Charlotte Keith

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB