Kalmar och Borgholms slott som båda byggdes på 1100-talet på var sin sida om Kalmarsund viktiga historiska minnesmärken i Sverige. Här har arkeologiska undersökningar gjorts i omgångar och spännande fynd sett dagens ljus.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.