För fjärde året i rad presenterade Arkeologerna på Kalmar slott de senaste resultaten från Kalmars äldsta historia. I år belystes de senaste fem årens olika utgrävningar på Kalmar slott med särskilt fokus på vårens undersökning på Norra vallen. Vid denna kunde vi bland annat dokumentera den kraftiga grunden av ett lusthus från mitten av 1500-talet och en lusthusbyggnad från drottning Gunilla Bielkes tid på slottet i slutet av 1580-talet.

Flera projektilfynd gjordes också i de olika utlagda jord- och sandlagren i den samtidiga vallen. Fynden kommer från olika belägringar av slottet under 1500-tal och tidigt 1600-tal. Bo Knarrström visade och berättade om vapen och rustningar, med särskild utgångspunkt i Kalmarkriget 1611. Jane Jansen förevisade ett flertal olika projektiler och andra föremålsfynd från årets undersökning inom slagfältsprojektet i Kalmarsundsparken.

Så här kunde en soldat anno 1611 se ut. Foto Magnus Stibéus.

Förhoppningsvis får vi möjlighet att återkomma på arkeologidagen nästa år med några nya erfarenheter kring Kalmars spännande historia!

 

Ett välbesökt Gröna salen på Kalmar slott
Bo Knarrström demonstrerar vapen och hjälmar. Foto Magnus Stibéus
Jane Jansen visar en del fynd från Kalmarsundsparken