Småland

Blogginlägg 2022.06.17

Gammal skåpmat i Kalmar

Den fjärde medeltida källaren i Kungsgatan är nu utgrävd. Den var den hittills minsta källaren, men den mest komplicerade att tolka.

Blogginlägg 2022.06.10

Ett skepp kom lastat!

Hansan fraktade under medeltiden varor till Kalmar med koggar. I veckan gjorde vi ett spännande fynd som speglar stadens viktiga handel.

Blogginlägg 2022.06.03

En rökpaus på uteplatsen?

Utgrävningarna i Kalmar visar ständigt att stadens invånare influerades av europeiska seder och bruk. I veckan hittade vi spår av ”utemöbler” och stadens första rökare.

Blogginlägg 2022.05.25

Ölänningar i Kalmar

För närvarande undersöker vi en gård i Kalmars medeltida hamnkvarter. Gården har legat vid Öningagatan som befolkades av flera ölänningar. Flera roliga fynd har dykt upp.

Blogginlägg 2022.05.20

Ett kastmynt på villovägar

Seden att kasta ut mynt till allmänheten vid speciella tillfällen är känd redan från romartiden. I veckan hittades i Kalmar ett så kallat kastmynt från den preussiske kungen Fredrik Wilhelm II:s kröning år 1786.

Blogginlägg 2022.05.17

Se gravröset vid Telestadhöjden i 3D!

Vrid, vänd och kolla in gravröset vid Telestadhöjden i Växjö. Du kan även se skålgropsblock, härdar, två generationer gärdsgårdar och dagens väl upptrampade stig.

Blogginlägg 2022.05.13

Kalmars medeltida stadsmur

I det medeltida Sverige uppfördes stadsmurar runt Visby, Stockholm, Viborg på Karelska näset och Kalmar. I veckan har vi undersökt ungefär en promille av den medeltida stadsmurens sträckning.

Blogginlägg 2022.05.06

Botten är nu nådd i Kalmar!

Nu har vi avslutat undersökningen av källaren. Det latrinförsedda stenhuset stod klart någon gång på 1300–1400-talet men byggdes om flera gånger. En liten blyplomb låg i gyttjan på latrinens botten

Blogginlägg 2022.04.29

Ett riktigt skitjobb i Kalmar!

Veckans undersökning har fortsatt i källarbyggnaden som vi påbörjade under förra veckan. Arbetet har koncentrerats till latrinanläggningen där vi bland annat hittat keramik, djurben och ett hänglås.

Blogginlägg 2022.04.22

Drottningen av Polen i Kalmar

Vi har veckan efter påsk undersökt ytterligare en påkostad medeltida källarbyggnad och hittat rester av en latrin. Fyndet av en bit medaljongkakel berättar en spännande historia.

Blogginlägg 2022.04.13

En vinare i påskägget!

En del fynd skapar lättare bilder från hur livet var förr. I Kalmar har vi undersökt gården västerut. Här tappade ett av barnen sin favoritleksak för mer än ett halvt årtusende sedan.

Blogginlägg 2022.04.01

Ett klurigt fynd i Kalmar

Läs mer om fyndet av en så kallad räknepenning – ett hjälpmedel vid matematiska uträkningar. Den tillverkades troligen i Nürnberg 1596 och symboliken pekar på en dåtida allians mellan stormakter.