Skelettet hittades i det så kallade Appeltofftska huset i januari 2019 i samband med en renovering av källarens grundmurar. Huset byggdes i mitten på 1600-talet när Kalmar flyttade till ön Kvarnholmen från området kring Kalmar slott under 1600-talet.

Appeltofftska huset ligger vid Stortorgets södra del i hörnet mot Västra Sjögatan. Huvudbyggnaden är en tvåvånings reveterad träbyggnad som uppfördes av rådmannen David Heijhock. Skelettet är äldre än huset och kanske hamnade det här i samband med Kalmarkriget sommaren 1611.

Det är inte första gången människoskelett hittats på Kvarnholmen. Det finns flera skelettfynd tidigare men de daterades inte ordentligt och har försvunnit. Vid grävningar i Kalmar domkyrka år 1911 hittades t ex en förmodad massgrav med 65 individer.

Det här är första gången som vi får möjlighet att ta prover på och analysera ett skelett härifrån. Vi kan nu säga att den avlidne i källaren var en vuxen man, minst 25 år gammal, och ca 168 cm lång. På överkroppen och vid bäckenbenet har vi hittat rester efter textil, som vi plockat in för vidare analys. Vi har även påträffat rester efter hans läderskor.

Genom olika prover kommer vi att kunna säga när han avled, möjligen varför och var han kom ifrån. Rester efter hår i nackpartiet kommer också kunna berätta om vilken hårfärg mannen hade.

Mannen hade de flesta av sina tänder i behåll men spår av kariesangrepp syns.
En av flera textilrester. Analyserna kommer att berätta om det är kläde.