Aldrig förr har alvaret utanför Borgholms slott blivit dokumenterat med sådan noggrannhet. Genom våra undersökningar hittar vi fynd från belägringar och upptäcker sedan länge bortglömda spår av bebyggelse i landskapet. En första presentation av resultaten visas nu på Borgholms slott.

Utställningen innehåller bland annat sex montrar med fynd från området vid Borgholms slott. Foto Magnus Stibéus.

Ond bråd död och vanligt vardagsliv.

Under mer än 1 000 år har det bott människor på den plats som vi idag känner som Borgholms slott. Ungefär lika länge har det också funnits någon typ av befästning här. Och genom århundraden fram till sent 1600-tal har åtskilliga strider och belägringar ägt rum på denna plats. Det har också levt många människor i närområdet som på olika sätt var knutna till slottet. De har bott i hus utanför slottsområdet och även haft en egen kyrka.

Ett forskningsprojekt

Arkeologerna bedriver sedan några år ett arkeologiskt forskningsprojekt om Borgholms slott. Vi vill belysa platsens skiftande funktion och gestaltning och i fokus står den mångfald av människor som levde och verkade här. Genom resultaten kommer vi kunna berätta ännu mer om Borgholms slotts spännande historia och de skall även bilda utgångspunkt för hur de historiska lämningarna kan skyddas i framtiden.

Projektet genomförs i samverkan med BWK Consulting, Borgholms slott, Borgholms kommun, Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen i Kalmar län. Projektet finansieras främst genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Fortsättning följer……

Arkeologerna kommer under året att göra ytterligare undersökningar vid Borgholms slott. Vår förhoppning är att framöver genomföra visningar och föredrag på plats, samt att bygga ut utställningen på slottet.

Utställningen i bilder

Har du inte möjlighet att besöka utställningen på plats? Lugn här kan du se lite bilder och läsa mer om den!

Introduktion till utställningen. Foto Magnus Stibéus, Arkeologerna CC-BY.

En del av utställningen speglar vardagen, medan en del visar spåren av belägringar. Foto Magnus Stibéus.
Dessa båda 1300-talskrigares vapen och utrustning bygger till stor del på fynd som gjorts under arkeologiska undersökningar i och kring Borgholms slott. Figurerna är byggda av Ulf Andersson Borgholms slott, och rekvisitan är tillverkad av Bo Knarrström, BWK Consulting. Foto Magnus Stibéus.
Vi tänker oss att en av soldaterna som belägrade slottet på 1300-talet kan ha sett ut så här. Rekvisita av Bo Knarrström. Foto Magnus Stibéus.
En kopia av en Ballista byggd av Ulf Andersson, Borgholms slott. Arkeologiska fynd i anslutning till Borgholms slott berättar att detta vapen använts under någon av de medeltida belägringarna och den rekonstruerade modell som visas här skjuter grova pilar med hjälp av en kraftig båge. Foto Magnus Stibéus.
Det av förmodad akvamanil, som påträffades år 2019. Foto Magnus Stibéus.
Presentation av projektet. Foto Magnus Stibéus.

Ladda ner och läs utställningstexterna här och här (PDF)