Vi gräver nu i Kalmarsundsparken, söder om Kalmar slott, på en tidigare holme. Här byggde svenskarna troligen ett så kallat ”blockhus” som var ett yttre försvar av slottet under Kalmarkriget 1611.

 

Sommaren detta år belägrade danska trupper slottet och den intilliggande staden. Ett blockhus kan enkelt beskrivas som en bunker gjord av kraftiga stockar och vallar av sand och gjord. Här inne kunde man placera kanoner och soldater, som skulle försöka hålla danskarna stången mot sjösidan i öster och mot ängarna i söder.

Forskningsprojektet ”Slagfält Kalmar” påbörjades år 2015 och har sin bakgrund i den undersökning som gjordes två år tidigare i samband med att den stora badbryggan byggdes vid badplatsen. Då hittades ett skelett, som härrörde från en av de svenska soldater som föll offer under kriget 1611. Fyndet väckte flera frågor, som t ex vad som mer finns bevarat från Kalmarkriget.

Den arkeologiska undersökningen är en beställning från länsstyrelsen i Kalmar och görs i samarbete med Kalmar kommun, Kalmar läns museum, länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar slott.

Kontaktperson: Jane Jansen (projektledare Arkeologerna) 

Utgrävningen i media:

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/kalmarkriget-gravs-fram-i-kalmarsundsparken/
http://www.barometern.se/kalmar/arkeologerna-har-intagit-kalmarsundssparken/
https://24kalmar.se/utgravningen-i-kalmarsundsparken-har-borjat-hoppas-pa-att-hitta-ett-blockhus_5f47e3f5

Kommande arrangemang och visningar:

https://www.kalmarslott.se/evenemang/slagfaelt-kalmar
https://www.kalmarslott.se/evenemang/arkeolgidagen-pa-kalmar-slott

Armborstpil hittad under grävningen
En signetring