Undersökningen i Kalmarsundsparken är nu avslutad. Resultaten visade att det finns mycket välbevarade kulturlager på den lilla holmen hundratalet meter söder om Kalmarslott.

Vi kunde konstatera att man under 1600-talet byggt vallar som ingått i det yttre försvaret av Kalmar slott. Här finns spår av försvarsarbeten från flera olika skeden, kanske har man redan under medeltiden utfört insatser på platsen! Vi kan ännu inte med säkerhet fastställa om det byggdes ett blockhus här i början av 1600-talet, men det är fullt möjligt. Ytterligare undersökningar i framtiden kan komma att klarlägga detta. Vi påträffade ett flertal blyprojektiler som med stor säkerhet utgör vittnesbörd om stridigheterna under Kalmarkriget.

Utgrävningen besöktes av hundratals kalmarbor och turister, som kontinuerligt guidades på platsen. Under två av dagarna fick barn också möjlighet att delta i undersökningen och göra spännande fynd, som t ex Elliot:

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/eliot-blomkvist-fran-vaxjo-drommer-om-att-bli-arkeolog-i-framtiden-darfor-var-det-en-sjalvklarhet/
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/10-arige-eliot-hittade-medeltida-silvermynt-8479?lang=en

Det finns möjlighet att se en del av fynden från de senaste årens undersökningar under arkeologidagen den 26/8 på Kalmar slott.

Kontaktperson: Jane Jansen (projektledare Arkeologerna)

Det ca 25 meter långa provschaktet, med rester av upplagda försvarsvallar från 1600-talet i ändarna. Schaktet grävdes nära tegelskulpturen Samband från 1997 av Lis Gram. Foto Magnus Stibéus.
Bo Knarrström berättar vid en av visningarna. Foto Magnus Stibéus.
Musköt- och pistolkulor från Kalmarkriget 1611.

Peter Danielsson, Kalmar läns museum, demonstrerar vapen från tiden för Kalmarkriget. Foto Magnus Stibéus.
Ett välkommet besök, professor Hans Andersson. Flankerad av Bo Knarrström och Stefan Larsson. Foto Magnus Stibéus.