Det är julafton i augusti för slagfältsarkeologin. Då fortsätter utgrävningarna på Munkholmen i Kalmar och förhoppningen är att hitta fler spår från Kalmarkriget 1611.

– Skillnaden i år är att vi kommer att ha en grävmaskin och gräva mer på djupet, säger arkeolog och projektledare Jane Jansen.

Under Kalmarsundsparken kan spåren efter det blodiga slagfältet och försvarsanläggningar fortfarande finnas kvar. Arkeologerna har undersökt platsen i omgångar sedan 2015  och allting startade med att man plötsligt hittade ett skelett 2013 i samband med att den stora badbryggan byggdes vid badplatsen. Det var en av de svenska soldater som föll offer under kriget 1611 och fyndet väckte flera frågor om vad mer kunde finnas bevarat.

– Det som skiljer slagfältsarkeologi från arkeologi är att det inom vanlig arkeologi ofta finns historiska källor från krigen, medan vi hittar de arkeologiska bevisen. Vi kan ofta revidera en hel del i beskrivningarna av de här slagen och det är styrkan i slagfältsarkeologi, säger Jane Jansen.

Fynden från tidiga år har varit spännande, i fjol grävdes bland annat en signetring och en armborstpil fram.

– Vi har hittat väldigt mycket pistolkulor som förmodligen kommer från 1611 men det är omrört så det är svårt att veta.

Förra året undersökte arkeologerna en påbörjad men inte avslutad försvarsanläggning som visade sig vara betydligt yngre än Kalmarkriget. I år fortsätter arkeologerna leta efter fler spår av det förflutna och tar hjälp av en grävmasking för att nå längre ner under markytan på Munkholmen. Just slaget vid Kalmarsund har stor betydelse för Kalmars identitet och historia, menar Jane Jansen.

Utgrävningen pågår 5–9 augusti.

Guidade visningar & publik verksamhet

Under veckan anordnas olika aktiviteter för både barn och vuxna. Kom och se vad arkeologerna gräver fram i år!

Guidade visningar

Tisdag den 6 augusti, onsdag den 7 augusti  och torsdag den 8 augusti kl 12.00 och 16.00

Arkeologerna berättar kort om grävningarna. Informationen hålls direkt vid grävningarna och håller på cirka 15 min. Det finns möjlighet att titta på dagens fynd och ställa frågor. Även viss information på engelska. Aktiviteten är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.

Rundvandring på slagfältet

Tisdag 6 augusti kl 17.30.
Arkeologerna berättar om vad som hände på slagfältet i Kalmarsundsparken. Samling vid utgrävningen och sedan går vi en guidad tur på slagfältet. Aktiviteten är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.

Barnverksamhet

Tisdag den 6 augusti, onsdag den 7 augusti och torsdag 8 augusti kl 13.00–15.00. Arkeologi och 1600-talsliv när Kalmarsundsparken var ett slagfält. Kom och hjälp arkeologerna att sålla i grävmassor-na. Kanske hittar du något historiskt föremål. Aktiviteterna är lämpliga för barn från 6–15 år, är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.

Kulor är en vanlig fyndkategori
En signetring tillhörde ett av fynden.