I början av 1930-talet utfördes en muddring av slottsfjärden utanför slottet i Kalmar. Fjärden, som annars är vattenfylld, tömdes på vatten med hjälp av en pump och en för ändamålet byggd fördämning. Under muddringen pågick en arkeologisk undersökning, som resulterade i cirka 32 000 arkeologiska fynd. Bland annat resterna från fartyg i olika storlekar.

Fota: Albin Norqvist, Arkeologerna

Fartygsdelarna som hittades kommer från ett tjugotal skepp, och dateras till medeltid fram till 1600-talets mitt har fram tills idag förvarats i källaren på Kalmar slott. På uppdrag av SHM, Statens historiska museer kommer båtdelarna att flyttas under hösten 2019 från sin nuvarande plats till ett magasin där de kan bevaras mer långsiktigt och för att ge tillfälle till bättre forskningsmöjligheter. Under flytten kommer arkeologer från Linköping att vara på plats för att dokumentera dessa vrakdelar.

I veckan var två arkeologer i källaren på Kalmar slott för att förbereda flytten. Dessa förberedelser gick ut på att ta mått på de största delarna samt mäta fuktkvoten i ett antal utvalda vrakdelar. Detta för att kunna räkna ut en ungefärlig vikt på delarna som ska flyttas. Arbetet med flytten planeras att börja i mitten av september.

Del av källarutrymmet där vrakdelarna förnärvande är förvarade Foto: Albin Norqvist, Arkeologerna
Lotta mäter fuktkvoten i träet. Foto: Albin Norqvist, Arkeologerna.