2020

Rapport 2020:73. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1. Kalmar län, Öland, Mörbylånga och Borgholms kommuner, Högsrum, Glömminge och Algutsrums socknar
Annika Helander

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför Trafikverkets planerade ombyggnad av lv 136 mellan Algutsrum och Rälla på Öland. Resultatet visar att det sannolikt finns flera fornlämningar dolda under markytan än de som redan är registrerade i Fornsök.