2015

Rapport 2015:109. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Lundby socken, Rambergstaden 733:403, Lundby 181:1.

Johannes Nieminen

Våren 2015 förundersöktes boplatsen Lundby 181. På platsen återfanns en stor mängd flintartefakter. De daterbara fynden uppvisade drag som kunde knyta merparten av dessa till hensbackakultur. Det innebär att de människor som efterlämnade flintföremålen vistades där för cirka 11 000 år sedan. Vid denna tid låg platsen i ett väl skyddat sadelläge på en mindre ö i den dåtida innerskärgården. Utöver flintfynden hittades även en stor kokgrop och två mindre härdar inom området. Dessa 14C-daterades dock till äldre bronsålder.