boplatser

Publikation

Bytomt och boplatser vid Hälleberga och Brickstad

Rapport 2016:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Östergötland. Annika Konsmar m. fl.

Publikation

Boplatslämningar vid Duvehed

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2016:24. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona

Rapport 2016:33. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Väg E65 förbi Börringe

Rapport 2016:25. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88

Rapport 2016:21. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson m. fl.

Publikation

Östra Torn 29:8

Rapport 2016:5. Arkeologisk utredning, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Varberg 133, Holmagärde

Rapport 2016:45. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Västerviks södra infart

Rapport 2016:65. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Annika Helander

Publikation

Arkeologiska förundersökningar vid Tanumsälven

Rapport 2015:108. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Gundela Lindman

Publikation

Fornlämningar i Dvärred, Lindome

Rapport 2016:46. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Trafikplats Flädie på väg E6 och väg E6.02 Flädie–Lund

Rapport 2016:38. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning 1 och 2, Skåne. Anne Carlie & Sofia Lindberg