2016

Rapport 2016:45. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, Getakärr 2:1, Varberg 133:1.
Bengt Westergaard