2016

Rapport 2016:57. Arkeologi inför ombyggnad av 400 kV ledning mellan Stackbo och Hamra. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning. Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Valbo socken, fornlämningarna Valbo 1042, 1043, Valbo-Ön 21:3, Valbo 1076, Valbo-ön 21:5, Valbo 1077, Jordåsen 1:3, Överhärde 81:1, Hedesunda socken, Hedesunda 1135, Hedesunda skogen 2:1.

Niclas Björck, Wivianne Bondesson och Karl-Fredrik Lindberg