2016

Rapport 2016:65. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Gladhammars och Törnsfalls socknar, Törnsfalls-Rössle 4:1 mfl.

Författare: Annika Helander

Vid en arkeologisk utredning, etapp 1, inför den planerade södra infarten till Västervik konstaterades att Kvännartorpet, med den tidigare benämningen Bomanstorpet, utgör fornlämning enligt Kulturmiljölagen. Därutöver lokaliserades tre presumtiva neolitiska boplatslägen i nära anslutning till vattendrag.