Småland

Publikation

Hallingebergs kyrkor

Arkeologisk utredning och förundersökning, Småland. Rikard Hedvall

Publikation

Ny arkeologi under gatorna i Gamla stan

Tidskrift/Bok, 2022. Småland.

Publikation

Skansparken i Kalmar

Rapport 2022:131 Arkeologisk förundersökning, Småland Magnus Stibéus

Publikation

Kompletterande utredning inom tre områden inför omdragning av väg E22 förbi Gladhammar

Rapport 2022:116 Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Alf Ericsson

Publikation

Kring bastionen Carolus Gustavus

Rapport 2022:50 Arkeologisk undersökning Göran Tagesson och Annika Konsmar

Publikation

Händelser vid ett gravröse

Rapport 2022:69 Arkeologisk undersökning 2021 Bengt Söderberg (red)

Publikation

E22 förbi Bergkvara

Rapport 2021:174 Arkeologisk utredning, etapp 1 Kalmar län, Torsås kommun, Torsås och Söderåkra socknar Alf Ericsson, Annika Helander och Håkan Nilsson

Publikation

Fossil åkermark vid Bogölsnäs i Lebo

Rapport 2022:5 Arkeologisk förundersökning, Småland. Alf Ericsson

Publikation

Ulvaryd 7:2

Rapport 2021:149 Arkeologisk förundersökning 2021, Småland Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson och Santeri Vanhanen

Publikation

Hagby kyrka

Rapport 2021:90. Arkeologisk undersökning, Småland. Rikard Hedvall med bidrag av Caroline Arcini

Publikation

Södra hornverkets vallgrav och skjutbana

Rapport 2021:101. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus med bidrag av Bo Knarrström och Johan Stenvall

Publikation

Byttan i Kalmar stadspark

Rapport 2021:40 Arkeologisk undersökning, Småland. Magnus Stibéus