2022

Rapport 2022:50
Arkeologisk undersökning

Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar domkyrkoförsamling, fastighet Fiskaregatan, del av Kvarnholmen 2:1, fornlämning L1958:9303

Göran Tagesson och Annika Konsmar

Kring bastionen Carolus Gustavus – arkeologi i Fiskaregatan

Under våren år 2020 gjordes arkeologiska undersökningar på norra delen av Kvarnholmen, dit Kalmar stad flyttades på 1650-talet. Undersökningarna omfattade en tidig provisorisk stadsmur från år 1657–1658, som lagts på holmens norra strandbrink. Lämningar av garveriverksamhet och en verkstadsbyggnad, kunde identifieras från 1660-talet, möjligen en barkkvarn. Bastionen Carolus Gustavus från år 1675 kunde undersökas på flera platser, en bastion som idag ligger helt dold under marken. Även den nya stadsmuren från år 1687 kunde dokumenteras. Från mitten av 1700-talet påträffades bostadshus till två stadsgårdar, anlagda på stadsvallen. Dessa finns belagda i skriftligt material från 1800-talets början, som bostäder för hantverkare och en mängd människor, vars liv här tillåts träda fram genom undersökningen.