Småland

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg

Publikation

Laboratorieholmen

Rapport 2017:131. Arkeologisk efterdokumentation, Småland. Stefan Larsson

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m fl.

Publikation

Röjningsrösen och kolbottnar i Månsarp

Rapport 2017:103. Arkeologisk utredning och förundersökning, Småland. Alf Ericsson och Johan Stenvall

Publikation

Kalmar mellan dröm och verklighet

Bok, 2016. Konstruktionen av den tidigmoderna staden. Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Publikation

Ljungby – väg 536

Rapport 2016:49. Arkeologisk undersökning, Småland. Bo Friman

Publikation

Väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa

Rapport 2016:37. Arkeologisk utredning steg 2, Småland. Kennet Stark

Publikation

Bona – vikingatida storgård i norra Småland

Rapport 2016:81. Arkeologisk undersökning, Småland. Marita Sjölin m. fl.

Publikation

Kvarteret Björken 1

Rapport 2016:16. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

En 1600-1800-talsgård

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Utmarksbruk på Lövmon

Rapport 2016:22. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Marita Sjölin m. fl.

Publikation

Västerviks södra infart

Rapport 2016:65. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Annika Helander