2018

Från slutet av yngre romersk järnålder–folkvandringstid
Ola Kronberg och Håkan Aspeborg

Vid utredningen inför sydvästlänken 2011 upptäcktes ett lovande boplatsläge cirka 3 kilometer söder om Hamneda by. Vid den efterföljande utredning steg 2 grävdes totalt 13 sökschakt på höjdens krön och i sydsluttningen. Trots att schakten lades ganska tätt så påträffades enbart en grop och en härd. Gropen innehöll senneolitisk keramik och ett flintavslag. När tallarna fällts och förundersökningen kommit igång påträffades ett stort och välbevarat treskeppigt långhus från folkvandringstid.

Läs och ladda ner artikeln här.