Artiklar

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park

Artikel. Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park. Inga Blennå och Karin Lindeblad

Publikation

De obesuttnas arkeologi och kulturarv

Artikel. De obesuttnas arkeologi och kulturarv (cirka 1700-1900). Martin Hansson, Pia Nilsson, Eva Svensson

Publikation

Byar i gränsbygd

Artikel. Från vikingatida gårdar till frälsebyar. Om människor och byar i sydvästra Småland och hur de förändrats genom århundradena.

Publikation

Ett stort långhus i Hamneda

Artikel. Läs mer om fyndet av ett stort och oväntat långhus från folkvandringstid i Småland.