2018

Linda Billström.

Från vikingatida gårdar till frälsebyar. Hur ska man karakterisera bebyggelseutvecklingen i området i sydvästra Småland där få arkeologiska undersökningar gjorts? När etablerades de historiska byarna och hade de eventuella föregångare? Vilka utmärkande drag förknippas med denna gränsbygd mellan Danmark och Sverige? Utifrån två nyligen genomförda byundersökningar i Hallsjö och Horn i Finnveden nära Ljungby, diskuteras dessa frågeställningar.

Läs och ladda ner artikeln här.