2023

Artikel. Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park. I tidskriften Lustgården som ges ut årligen av Föreningen för Dendrologi och Parkvård. Skriften vänder sig till en kvalificerad och engagerad krets av personer med intresse för träd och parker. Författarna är botanister, landskapsarkitekter och andra specialister.
Inga Blennå och Karin Lindeblad