Småland

Publikation

Väg 25 Sjöatorp-Forsa

Rapport 2015:65. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Kennet Stark

Publikation

Hallsjö 6:1 – Hallsjö bytomt

Rapport 2015:38. Arkeologisk undersökning 2012, Småland. Linda Billström m. fl.

Publikation

Väg 536 Glamshult-Lidhult

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning, Småland. Anne Carlie m.fl.

Publikation

Odling, kolning och stenåldersboplats

Rapport 2015:51. Särskild arkeologisk undersökning, Småland. Tom Carlsson

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg

Publikation

Laboratorieholmen

Rapport 2017:131. Arkeologisk efterdokumentation, Småland. Stefan Larsson

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m fl.

Publikation

Röjningsrösen och kolbottnar i Månsarp

Rapport 2017:103. Arkeologisk utredning och förundersökning, Småland. Alf Ericsson och Johan Stenvall

Publikation

Kalmar mellan dröm och verklighet

Bok, 2016. Konstruktionen av den tidigmoderna staden. Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Publikation

Ljungby – väg 536

Rapport 2016:49. Arkeologisk undersökning, Småland. Bo Friman

Publikation

Väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa

Rapport 2016:37. Arkeologisk utredning steg 2, Småland. Kennet Stark

Publikation

Bona – vikingatida storgård i norra Småland

Rapport 2016:81. Arkeologisk undersökning, Småland. Marita Sjölin m. fl.