2017

Rapport 2017:131. Arkeologisk efterdokumentation. Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, Laboratorieholmen, fornlämningsnr 168.
Stefan Larsson

Länsstyrelsen i Kalmar kontaktades den 13:e juni 2017 av polisen som i sin tur hade blivit larmade till Laboratorieholmen med anledning av
att en skolklass under exkursion hittat mänskliga skelettdelar i strandkanten. Länsstyrelsen kunde konstatera att det rörde sig om ett äldre fynd och eftersom fyndplatsen är utsatt för relativt kraftig erosion beslöts att en arkeologisk efterdokumentation var nödvändig. Med hänvisning till tidigare fynd av mänskliga kvarlevor som påträffats i anslutning till de äldre stadsområden och som kunnat kopplas till äldre krigshandlingar, bedömdes det vetenskapliga värdet av en arkeologisk efterundersökning var stort.  De bevarade skelettdelarna utgjordes av ett kranium och skaften av lårbenen. Skelettdelarna kommer från en kvinna som tros ha avlidit i en ålder av 20-25 år i början av 1700-talet.
Det kan eventuellt röra sig om ett offer för pestepidemin 1711.