skelett

Publikation

Hycklinge kyrka

Rapport 2018:65. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Caroline Arcini och Rikard Hedvall

Publikation

Antikvarisk kontroll Garnisonskyrkogården

Rapport 2015:91. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Garnisonskyrkogården Göteborg 436

Rapport 2015:90. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Laboratorieholmen

Rapport 2017:131. Arkeologisk efterdokumentation, Småland. Stefan Larsson

Publikation

Boplatser, skelett och offer

Rapport 2016:41. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni