2015

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning inom Garnisonskyrkogården Göteborg 436 Schakt för lyktstolpar, ”Fontellare” och brunnar längs Skånegatan utanför Polishusets entré, Rapport 2015:91. Arkeologisk förundersökning.
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad, Göteborg socken, Heden 705:14, Göteborg 436 (437)
Petra Nordin

I samband med Trafikkontorets omläggning av asfalt, och i samband med schakt för lyktstolpar, ”Fontellare” och brunnar utmed Skånegatan 1–5 i Göteborg, genomfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inom Garnisonskyrkogården Göteborg 436. Inga gravar berördes av ingreppen. Däremot kunde det konstateras att kyrkogården fortsätter söderut.