kyrkogård

Blogginlägg 2024.05.14

Gator och gränder runt kyrkogården på Marstrand

Undersökningen på Kyrkogatan på Marstrand är nu avslutad och vi har börjat analysera det material vi grävde fram. Samtidigt som vi gör det kommer vi fortsätta berätta om de lämningar vi hittade.

Blogginlägg 2024.04.18

Gravar och kyrkogård på Marstrand

Runt 45 intakta gravar har undersökts under de första veckorna på Marstrand. Flera individer hade gravlagts med fötterna vända mot kyrkogårdsmuren.

Publikation

Runstensfragment i muren

Rapport 2018:15. Under arbetet med att lägga om en kyrkogårdsmur i Spånga dök plötsligt flera runstensfragment upp.

Publikation

Antikvarisk kontroll Garnisonskyrkogården

Rapport 2015:91. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Garnisonskyrkogården Göteborg 436

Rapport 2015:90. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin