2015

Rapport 2015:90. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad, Göteborg socken, Heden 705:13, Göteborg 436 (437). Arkeologisk förundersökning inom Garnisonskyrkogården Göteborg 436. Schakt för trädplanteringar i parken vid Polishuset i centrala Göteborg.
Petra Nordin

I samband med Park & Naturförvaltningens planer på att plantera träd i parken utanför Polishuset har en arkeologisk förundersökning utförts. Vid förundersökningen grävdes tio schakt och tjugo gravar observerades i schakten. Minst tio av dessa gravar berörs av ingreppen och bör undersökas innan en exploatering kan äga rum.