Undersökningen på Kyrkogatan på Marstrand är nu avslutad och vi har börjat analysera det material vi grävde fram. Samtidigt som vi gör det kommer vi fortsätta berätta om de lämningar vi hittade.

Kullerstensgata från sent 1700-tal med en ränndal utmed gatans sida. De stora stenarna till höger (som norrpilen ligger på) är kyrkogårdsmuren.
Kullerstensgata från sent 1700-tal med en ränndal utmed gatans sida. De stora stenarna till höger (som norrpilen ligger på) är kyrkogårdsmuren. Foto: Arkeologerna CC BY

Eftersom kyrkogården var större än idag fram till 1808 hade även gatorna annorlunda utseende och sträckning. Öster om den gamla kyrkogårdsmuren, under dagens Kyrkogatan, fanns minst sex generationer gator liggande på varandra. När en ny gata byggdes lades den helt enkelt ovanpå den som redan fanns.

Några av gatorna hade bevarad stenläggning med fint lagda kullerstenar. På gatorna fanns även ränndalar för att leda bort regnvatten. Överst fanns en gata som troligen användes under sent 1700-tal, den så kallade porto francotiden. Det var en av Marstrands blomstringsperioder då staden var en internationell frihamn. En bit under den fanns en annan stenlagd gata som troligen var från 1600-tal, det är den som är avbildad på den äldsta kartan från 1669 och då kallades Svingatan.

En liten bit av Svingatan från 1600-talet är framgrävd och vi mäter in den, här syns det hur den låg direkt intill muren.
En liten bit av Svingatan från 1600-talet är framgrävd och vi mäter in den, här syns det hur den låg direkt intill muren. Foto: Arkeologerna CC BY

Ännu längre tillbaka, på 1500-talet, fanns bara en cirka 1,5 meter bred gränd stenlagd med kullerstenar intill kyrkogårdsmuren. På andra sidan av gränden låg hus som kan ha hört till hamnmiljön i Marstrand. Vad som fanns ännu tidigare är lite oklart. Men under medeltiden fanns det kanske en öppen yta som hörde till hamnen här. Den kan ha använts som marknadsplats och även varit en upplagsplats för skrymmande handelsvaror.

Den kullerstensbelagda gränden från 1500-talet. De större stenarna i bildens övre vänstra del är kyrkogårdsmuren, stenarna i den nedre högra schaktkanten är stengrunden till ett hus som låg intill gränden.
Den kullerstensbelagda gränden från 1500-talet. De större stenarna i bildens övre vänstra del är kyrkogårdsmuren, stenarna i den nedre högra schaktkanten är stengrunden till ett hus som låg intill gränden.