2018

Rapport 2018:65. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Kinda kommun,
Hycklinge socken och kyrka
Caroline Arcini & Rikard Hedvall