Småland

Publikation

Kvarteret Björken 1

Rapport 2016:16. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

En 1600–1800-talsgård vid Storgatan i Kalmar

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m.fl.

Publikation

Utmarksbruk på Lövmon

Rapport 2016:22. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Marita Sjölin m.fl.

Publikation

Västerviks södra infart

Rapport 2016:65. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Annika Helander

Publikation

Väg 25 Österleden

Rapport 2016:19. Arkeologisk utredning steg 1, Småland. Nathalie Hyll m. fl.

Publikation

En vikingatida vapengrav i Torrsjö

Rapport 2016:35. Arkeologisk undersökning, Småland. Britt Ajneborn

Publikation

Väg 23 förbi Älmhult

Rapport 2017:82. Arkeologisk utredning, steg 1, Småland. Anne Carlie

Publikation

Stenålder vid Plittorps gård

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Småland. Linus Hagberg

Publikation

Valnötsträdet 8 – Kalmar gamla stad

Rapport 2017:2. Stefan Larsson & Magnus Stibéus m.fl. Arkeologiska förundersökningar 2014–2016, Småland

Publikation

Väg E22 Gladhammar–Häggebotorp

Rapport 2017:9. Annika Helander och Pia Nilsson. Väg E22 Gladhammar–Häggebotorp samt Häggebotorp–Bälö, V87833346 och V8783351