2016

Rapport 2016:22. Arkeologisk utredning, etapp 1. Småland, Jönköpings län, Aneby kommun, Askeryd socken, fastigheterna Brokafall 1:4, Stora Lönhult 6:8 och Spinkhemmet 2:1.
Författare: Marita Sjölin med bidrag av Alf Ericsson