gränsmarkering

Aktuella uppdrag 2018.10.14

Stensträngar och tack för oss!

Flera av stensträngarna kanske uppfördes under förromersk järnålder mellan 500 f Kr och 0 f Kr. Men vad hade de för funktion?

Publikation

Utmarksbruk på Lövmon

Rapport 2016:22. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Marita Sjölin m.fl.