2016

Rapport 2016:37. Arkeologisk utredning steg 2, 2015. Kronobergs län, Småland, Alvesta kommun,Hjortsberga socken, Väg 25.

Kennet Stark

Trafikverket planerar att bygga om väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa väster om Alvesta i Kronobergs län. En tidigare utförd arkeologisk utredning steg 1 resulterade i att fyra områden (5–8) föreslogs för utredning steg 2. Inom område 8 påträffades en torplämning och odlingslämningar med skiftande tidsdjup där de äldsta sannolikt kan kopplas samman med röjningsröseområdet söder om Väg 25.

Förslag till fortsatta åtgärder är arkeologisk förundersökning av röjningsrösena inom område 8, men inga ytterligare åtgärd inom område 5, 6 och 7.