stenmur

Publikation

Västra Änghagen på Orust

Rapport 2017:13. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Hägnader och härdar i Gunsta

Rapport 2017:116. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa

Rapport 2016:37. Arkeologisk utredning steg 2, Småland. Kennet Stark