2017

Nio avgränsande förundersökningar och två förundersökningar inför borttagande. Rapport 2017:113. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Långelanda socken, Svanesund 7:64 med flera, Långelanda 83, 84, 137, 139:1, 278, 284, 285, 286, 287, 290, 294
Johannnes Nieminen

Hösten 2016 förundersöktes nio fornlämningar i avgränsande syfte och två inför borttagande. Förundersökningarna gjordes inför en detaljplan i Västra Änghagen, Långelanda socken, Orust kommun.