grop

Publikation

Mellan mosse och gård

Arkeologisk utredning, Skåne Axel Krogh Hansen

Publikation

Boplatslämningar på Prästgärdet i Bollebygd

Rapport 2018:97. Arkeologisk utredning, Västergötland. Andreas Skredsvik och Christina Rosén

Publikation

Boplatslämningar vid Västra Köpinge

Rapport 2018:95. Arkeologisk utredning, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Västervång 2:25 och Tågarp 6:9 förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2018:72. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Planerad elkabel i västra och norra utkanten av Trelleborg

Rapport 2018:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2018. Skåne, Magnus Andersson

Publikation

Bredband i Skärkinds och Kimstads socknar

Rapport 2018:44. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Boplats och gårdstomt

Rapport 2018:47. Arkeologisk utredning och förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén och Jörgen Streiffert m. fl

Publikation

En stenkammargrav, en sandarnaboplats (…)

Rapport 2018:33. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Inför ombyggnation av väg 913

Rapport 2018:16. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Nathalie Hyll m. fl. Flinta och djurben från bland annat stenålder hittades i Flädie.

Publikation

Trafikplats Lunds Södra på väg E22

Rapport 2017:127. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Anne Carlie m.fl.

Publikation

Gårdslämningar i Skårby

Rapport 2017:144. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Stubbarp 39:5 m.fl. En boplatsgrop

Rapport 2017:154. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Tyra Ericson