grop

Publikation

Passage över Trelleborgsbanan

Rapport 2017:149. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Västra Änghagen på Orust

Rapport 2017:13. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2017:89. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Lommabanan

Rapport 2017:129. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Bo Friman

Publikation

Mossby 10:27 m.fl.

Rapport 2017:115. Arkeologisk undersökning 2016. Skåne. Nålar, vävtyngder och keramik hittades i husen från vendel- och vikingatid. Adam Bolander m.fl.

Publikation

Säve 353 och 354

Rapport 2015:82. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Bengt Westergaard

Publikation

Pålsjö 1:1 brons- och äldre järnålderslämningar vid Mariastaden

Rapport 2015:64. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Vallkärratorn 1:47

Rapport 2015:68. Arkeologisk utredning 2015, Skåne. Bo Friman

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning invid Tölö kyrka, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Arkeologisk utredning vid Tanumsälven

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson

Publikation

Knästorp 6:1 – bronsålderslämningar vid Knästorps kvarn

Rapport 2015:55. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Håkan Aspeborg m. fl.

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg