grop

Publikation

Stenhantverk, päls- och matberedning

Rapport 2016:3. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Torbjörn Holback

Publikation

Härdar, gropar och stolphål

Rapport 2016:31. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Kåseberga

Rapport 2016:23. Arkeologisk utredning, Skåne. Bengt Söderberg & Annika Knarrström

Publikation

En bosättning från övergången mellan stenålder och bronsålder

Rapport 2016:7. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Skogsledens förlängning i Köpings–Ullvi

Rapport 2016:62. Arkeologisk Utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Tillbaka till Tvååker 97:1

Rapport 2016:28. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Lihultboplats vid E18

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning, Värmland. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Stolphus, grophus och avfallsgropar. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m. fl.

Publikation

Gravlämningar vid Derome industriområde

Rapport 2017:59. Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Boplatser och verksamhetsytor i Sunnvära

Rapport 2017:85. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Myntskatt, gård och Norra Nöbbelövs by

Rapport 2017:79. Arkeologisk förundersökning 2010, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Pendlarparkering vid Flädie trafikplats

Rapport 2017:60. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson & Nathalie Hyll