2016

Rapport 2016:62. Arkeologisk utredning. Västmanlands län, Västmanland, Köping socken och kommun, Köpings-Ullvi 6:1
Författare: Wivianne Bondesson

Vid utredningen registrerades två lägenhetsbebyggelser äldre än år 1850 och en lägenhetsbebyggelse yngre än år 1850, ett sentida område med röjningsrösen samt sex gropar av oklar men sentida karaktär.