2017

Rapport 2017:59. Arkeologisk undersökning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Ås socken, Bossgården 2:8, Åsby 5:4, Åsby S:13 och Åsbro 1:4, Ås 196
Författare: Jörgen Streiffert

Med anledning av att Derome Timber AB planerar en utvidgning av sin industrimark utfördes en särskild undersökning inom fornlämningen Ås 196. Härdar, stolphål, gropar, en eventuell ugnsrest, brandgravar och stensatta gravar påträffades. Samtliga lämningar tolkas utgöra en gravfältsmiljö från huvudsakligen yngre järnålder.