brandgrav

Uppdrag

Vikingatida gravfält i Bådstorp

Nu undersöks ett vikingatida gravfält utanför Norrköping med över 150 gravar. Det är den största utgrävningen i sitt slag i Östergötland.

Publikation

Krogarängen – ett romartida gravfält

Rapport 2015:17. Arkeologisk undersökning, Östergötland Marita Sjölin m. fl.

Publikation

Gravlämningar vid Derome industriområde

Rapport 2017:59. Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert