2016

Rapport 2016:48. Inom områden för upplag och vägar utmed den planerade järnvägskorridoren Varberg–Hamra. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslöv socken, fastighet Vareborg med flera.
Petra Nordin

Under två veckor i slutet av november och början av december 2015 genomfördes en kompletterande arkeologisk utredning inom Trafikverkets planerade områden för upplag och hantering av massor utmed järnvägskorridoren Varberg–Hamra. Vid den kompletterande utredningen upptäcktes tre områden med boplatslämningar benämnda boplats 14, 15 och 16. De var alla belägna strax söder om Vareborgs bärodlings ägor.