grop

Publikation

Boplats Askim 298 i Göteborg

UV Rapport 2014:170. Västergötland, Petra Nordin m.fl.

Publikation

Boplatser i bergen

Rapport 2016:113. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson och Gundela Lindman

Publikation

Husby – en förhistorisk boplats i östra Vendel

Rapport 2016:109. Arkeologisk utredning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Publikation

Torpavägen till Torkeltorpsvägen

Rapport 2016:99. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

E22 trafikplats Lund södra

Rapport 2016:89. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Håkan Aspeborg & Kennet Stark

Publikation

Fjellbo gård – boplatslämningar

Rapport 2016:88. Arkeologisk utredning, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Ingelstad 6:1

Rapport 2016:72. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning, Skåne. Fredrik Strandmark m. fl.

Publikation

Boplatslämningar vid Duvehed

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2016:24. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Östra Torn 29:8

Rapport 2016:5. Arkeologisk utredning, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Sten- och bronsålder på en ås i Stafsinge

Rapport 2016:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin