2016

Rapport 2016:30. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Falkenbergs kommun, Stafsinge socken, Stafsinge 3:6, Stafsinge 135, 142 och 144. Boplatslämningar och en husgrund väster om Stafsinge kyrka.
Petra Nordin

Under två dagar i maj 2015 förundersökte Arkeologerna fornlämningarna Stafsinge 135, 142 och 144 i Falkenbergs kommun i Halland. Flera anläggningar såsom eldstäder, stolphål, gropar och rännor mättes in vid förundersökningen. Ett sparsamt flintmaterial från äldre stenålder fanns inom på boplatserna. Fem träkolsprover från olika anläggningar indikerar att boplatserna brukats under äldre stenålder, yngre stenålder och bronsålder. Arkeologerna i Mölndal rekommenderar en slutundersökning inom Stafsinge 142 och den nordöstra delen av Stafsinge 144 innan en exploatering kan äga rum